ZO ČSCH Záhoří, okr. Písek
Historie organizace

Uvodní stránka
Výbor ZO
Výstavy Záhoří
Registrace
Důležité adresy
St. Florian
Seznam členů
Fotografie
Historie
Tiskopisy
Termín. kalendář
Archiv zpráv
Kontakty

 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva základní organizace Záhoří byl ustanoven 1.5.1960. Měl 11 členů: předsedou byl Miloslav Bárta z Chrastin, jednatelem František Urych ze Záhoří. Začátky činnosti byly skromné. Protože základní povinností členů byla účast na výstavách svými zvířaty, byly první výstavy pořádány na farském dvoře s vypůjčovaným výstavním inventářem. Pořízení vlastního výstavního inventáře trvalo několik let, finanční výsledky z výstav byly skromné, členové například odevzdávali králičí kožky hromadně a zisk za ně byl po několik let darován na materiál k výrobě klecí a voliér. Inventář byl ukládán v jednom oddělení farské stáje, kde prostor k užívání určil národní výbor.

Organizované chovatelství nabývalo na oblibě, koncem šedesátých let měla již základní organizace Záhoří více jak 30 členů, zejména z Bernartic, Kluk a Kučeře. Výstava se již do prostor farského dvora nevešla a MNV Záhoří povolil její uspořádání výstav v tzv. parku, to je mezi budovou knihovny, masnou, stodolou JZD a cestou okolo parku. Tato strana byla po dobu výstav zastavena bilbordy, v prostoru bylo umístěno již tolik vystavených zvířat, že záhořská výstava byla dlouhou dobu jednou z největších v okrese. Tím si záhořští chovatelé získali okresního uznání natolik, že v roce 1972 u příležitosti 20letého výročí socialistického školství ve Veselíčku byli požádáni o uspořádání výstavy drobného zvířectva spolu se ZO ČSCH Milevsko 1. Svým rozsahem a zejména výpravou byla výstava označena jako nejlepší nejenom v okrese, ale i v celém kraji. Výstavní inventář, který ZO Záhoří pořídila pro tuto výstavu, si půjčovali pro své výstavy ZO Čimelice, Protivín, ale i Tábor.

Jelikož záhořští chovatelé rozšířili chovy čistokrevných slepic natolik, že byla záruka dobrého zásobování vajec pro jejich líhnutí, byl požádán ÚV ČSCHDZ v Praze o povolení líhnutí a uznání čistokrevných chovů. Byly zakoupeny 3 líhně a 3 dolíhně spolu s odchovnami a líhnutí kuřat se rozjelo v roce 1975. První líhňařkou byla paní Vrbová, která prošla školením v líhňařské škole v Přemyslovicích. Líheň byla umístěna v domu paní Vrbové v Semicích. Výsledky líhnutí byly velmi dobré a prodejem zdravých čistokrevných kuřat byly získány i slušné finanční prostředky pro organizaci.

V roce 1975 byl uvolněn byt v domě č. 12 a celý objekt byl poskytnut k užívání místní skupině Svazarmu. Její členové však zbourali čelní stěnu zadního traktu budovy k vybudování opravny aut, více jak třicetiletou skládku popele na dvoře po čtyřech nájemnících naházeli do prostor sklepa, nic nedělali a vůbec nezajistili opravu střech přední budovy, která hrozila zhroucením. MNV nabídl ČSCH převzetí domu č. 12 do užívání a dopisem z 12. 10. 1979 své rozhodnutí potvrdil. Chovatelé si byli vědomi mnohaleté náročné práce na rozpadající se budově a žádali národní výbor o odkup budovy od státu do svého vlastnictví. Stát prostřednictvím Ministerstva zahraničí již nezjistil žádné živé potomky majitele domu, kteří by mohli mít zákonné právo dědiců, a dal souhlas s jeho prodejem. Kupní smlouvou ze 14. 12. 1982 byl dům čp. 12 v Horním Záhoří prodán Českému svazu chovatelů drobného zvířectva základní organizace Záhoří a v katastru nemovitostí zapsán do majetku téže organizace. Pozemek stavební parcely č. 30/2 k.ú. Horní Záhoří byl předán ČSCH ZO Záhoří do trvalého bezplatného užívání. Z hlavních prací byly provedeny zejména:střecha přední budovy byla zcela osazena novými krokvemi, latěmi i taškami, zbourány staré a postaveny dva nové komíny, vyměněny propadající se stropy u všech místností, shnilé dřevěné podlahy nahrazeny novými betonovými s barevnými nátěry, ve všech objektech provedena nová elektroinstalace, dům byl připojen na veřejný vodovod a proveden nový odpad dešťové vody, vybetonován celý dvůr, upraven nově vstup do půdního prostoru zadního traktu, kde byl zřízen výstavní prostor pro holuby a drůbež, atd. Při všech těchto pracích byla do domu přemístěna líheň a až do roku 1992 se líhlo v Horním Záhoří. Za celou záhořskou líhňařskou sezonu bylo vylíhnuto a prodáno více jak 150 tisíc čistokrevných kuřat. Veškerý výnos byl použit pro nákup materiálu k opravě domu, všechny práce mimo elektroinstalace byly provedeny zdarma členy základní organizace. Tím si záhořští chovatelé získali respekt jak mezi místními organizacemi, tak, a to zejména, u chovatelů celého okresu i mimo něj. Záhořské výstavy byly a jsou co do rozsahu a zejména svou pestrostí vystavených zvířat jedněmi z nejlépe hodnocených výstav v okrese i v kraji.

Záhořská základní organizace jako jediná na okrese Písek navázala příhraniční styk s chovateli z rakouského Svatého Floriánu vzájemnými návštěvami svých členů. Již sedmý rok přijíždí rakouští chovatelé na naši výstavu, při této příležitosti zhlédnou i výstavy ve Strakonicích, Soběslavi a jinde,  stejně tak záhořští chovatelé jsou zváni na návštěvu do Sv. Floriána a ostatních výstav v okolí. V roce 2006 se zájezdu zúčastnili starosta a místostarosta Záhoří a bylo vysloveno přesvědčení vzájemného setkávání a spolupráce i do budoucna. Tím záhořští chovatelé přispěli i k propagaci Záhoří jako obce.

Ptačí chřipka v roce 2006 a počátkem roku 2007 omezila chovatelskou a výstavní činnost v České republice i v Evropě. Někteří členové ZO ČSCH Záhoří navštívili Evropskou výstavu v Lipsku, která proběhla bez omezení, a bylo na ní předvedeno téměř 100 000 kusů chovatelských exponátů – králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Na výstavě v Záhoří v roce 2007 už byli předvedeni někteří odchovanci po rodičích, zakoupených na této výstavě.

Záhořští chovatelé obeslali v loňském roce několik výstav a přivezli si poháry a čestná uznání. Velkého úspěchu – čestných cen za Hermelína červenookého a Japonského králíka – dosáhl na Celostátní výstavě mladých králíků v Hustopečích u Brna přítel Pavel Ťupa. Rovněž přítel Horek přivezl pěknou kolekci cen ze speciálních výstav.

 

Zpracoval Karel Trčka (v roce 2007)


 

 

Hlavní představitelé organizace v minulých obdobích

 

1960

Předseda:

BÁRTA Miloslav

 

Jednatel a pokladník:

URYCH František

 

 

 

1962

Předseda:

HRUŠKA Josef

 

Jednatel:

BÁRTA Miloslav

 

Pokladník:

URYCH František

 

 

 

1969

Předseda:

MÁRA Josef

 

 

 

1970

Předseda:

VLNATÝ Josef

 

Jednatel:

BÁRTA Miloslav

 

Pokladník:

KUKRÁL Václav

 

 

 

1972

Předseda:

TRČKA Karel

 

Jednatel:

BÁRTA Miloslav

 

Pokladník:

KUKRÁL Václav

 

 

 

1981

Předseda:

TRČKA Karel

 

Jednatel:

BRČÁK Jaroslav

 

Pokladník:

KUKRÁL Václav

 

 

 

1990

Předseda:

TRČKA Karel

 

Jednatel:

OPAVA František

 

Pokladník:

KUKRÁL Václav

 

 

 

1998

Předseda:

TRČKA Karel

 

Jednatel:

OPAVA František

 

Pokladník:

SLAVÍK Stanislav

 

 

 

2007

Předseda:

TRČKA Karel

 

Jednatel:

JAMBURA Josef, Ing.

 

Pokladník:

SLAVÍK Stanislav

 

 

 

2008

Čestný předseda

TRČKA Karel

 

Předseda:

JAMBURA Josef, Ing.

 

Jednatel

ŤUPA Pavel

 

Pokladník:

SLAVÍK Stanislav

 

 

 

Jubilejní rok

2010

Předseda:

JAMBURA Josef, Ing.

Místopředseda, práce s mládeží:

MILOTA Milan

 

Jednatel, předseda odboru exotů:

ŤUPA Pavel

 

Pokladník:

SLAVÍK Stanislav

 

Zástupce pro zahraniční spolupráci:

KOTALÍK Jiří, RSDr.

 

Člen výboru – poradce chovů:

BÍLÝ Jindřich

 

Předseda odboru drůbeže:

ŠÁCHOVÁ Dana

 

Předseda odboru králíků:

VELEK Jaroslav

 

Předseda odboru holubů:

KUNT Zdeněk st.

 

KRK – předseda

HOREK Vladimír

 

KRK – člen

RAMBOUS Josef

 

KRK – člen

MARKOVÁ Iva

 

 

 

2011

Čestný předseda

PILEČEK Miloslav

 

Předseda:

JAMBURA Josef, Ing.

 

Jednatel

ŤUPA Pavel

 

Pokladník:

SLAVÍK Stanislav

 

KRK – předseda

HOREK Vladimír