ZO ČSCH Záhoří, okr. Písek
Úvodní stránka

Uvodní stránka
Výbor ZO
Výstavy Záhoří
Registrace
Důležité adresy
St. Florian
Seznam členů
Fotografie
Historie
Tiskopisy
Termín. kalendář
Archiv zpráv
Kontakty

CHOVATEL

Měsíčník Českého svazu chovatelů je nejen zajímavým čtením, ale i dobrou učebnicí pro začínající chovatele.

Časopis si můžete objednat

ZDE

 

 

 

 

 

Aktuality:

 

Vážené chovatelky a chovatelé,

vážení přátelé a podporovatelé našeho chovatelského spolku,

obnovujeme opět provoz našich webových stránek a informování o činnosti našeho spolku i občany obce Záhoří, občany okolních obcí a především chovatele drobných zvířat v regionu. Původní „webmeister“ s námi před sedmi lety ukončil spolupráci a i když jsme sháněli nového, vždy to bylo za značného finančního nákladu, na který jsme v uplynulém období, z důvodu financování přípravy a dnes i vlastní realizace Komunitního centra Záhoří, nemohli přistoupit. Nyní máme ve svých řadách i IT pracovníka a doufám, že v rámci povinných brigád bude zabezpečovat chod našich webových stránek k plné spokojenosti našich chovatelů a široké veřejnosti.

Předně je nutné připomenout, že omezení provozu webových stránek bylo ovlivněno i zastavením výkupu králičích kožek a tím způsobené finanční ztráty, omezením způsobeným zákonem o ochraně osobních údajů a následně pandemií koronaviru. Tak jak jsme před lety končili špatnou zprávou, že výkup králičích kožek je ukončen, tak nyní je to zpráva opačná.

ZO ČSCH Záhoří oznamuje svým chovatelům a neorganizovaným chovatelům králíků v širokém okolí, že výkup králičích kožek byl opět zahájen. Prováděn bude každý měsíc, zpravidla druhou neděli v měsíci, od 9:00 hod do 9:30 hod v areálu chovatelů vedle bývalé pošty. Výkup kožek je prováděn dle váhy, zpravidla 25,- Kč/ks, u velkých plemen i 50,- Kč za jednu králičí kožku. Nejbližší termín výkupu kožek je v neděli 5. června 2022.

Tak jako každoročně i letos náš chovatelský spolek zajišťuje pro chovatele v regionu v cca měsíčních cyklech vakcinaci králíků proti myxomatóze a králičímu moru. Nejbližší termín je tato sobota, příští bude koncem června. Očkování zajišťuje po dohodě s veterinářem přítel Pavel Ťupa, požadavky je nutné předávat do jeho poštovní schránky alespoň se čtyřdenním předstihem nebo mailem dle kontaktu uvedeným na tomto webu. Termín očkování je oznamován u vstupu do chovatelského areálu, případně bude zveřejněn i na těchto stánkách.

Tyto naše webové stránky slouží především široké chovatelské veřejnosti a příznivcům chovatelství z regionu. Členská základna je o dění ve spolku každoročně informována prostřednictvím ročenky, která je vydávána pro vnitřní potřebu členů. Na webových stránkách bude ale i ona informována o termínech či akcích, které ročenka neobsahuje, či budou touto formou připomenuty.

 

Záhoří, 17.05.2022

 

Za výbor ZO ČSCH Záhoří

Josef Jambura, předseda organizace

 

Vážení přátelé, je nutné v co největší míře podpořit pořádání výstavy v Radomyšli dle uvedeného oznámení jejich předsedkyně Radky Žákové: ZDE