ZO ČSCH - ZO ČSCH Záhoří

ZO ČSCH Záhoří
Přejít na obsah
ZO ČSCH Záhoří, okr. Písek
Aktuality:
Vážené chovatelky a chovatelé,
vážení přátelé a podporovatelé našeho chovatelského spolku,
v současné době Vám jsou předkládány naše webové stránky v nové podobě. Jsou zde aktuální situace z našeho spolku, jeho zastoupení, termíny připravovaných akcí a aktuální seznam našich členů v podobě, kterou nám zákon umožňuje. Věřím, že tyto stránky budou průběžně příslušným „webmaistrem“ doplňovány a aktualizovány dle chovatelské situace v regionu i v orgánech s celostátní působností. A nyní aktuality:
·       31. Evropská výstava drobných zvířat, která se měla uskutečnit ve dnech 15. – 17.11.2024 v Lysé nad Labem je zrušena z důvodu nezajištění potřebných klecí a finančních prostředků. Podrobnosti lze zjistit na webových stránkách Svazu, jehož web je přístupný z našich stránek
·       Starý chovatelský areál na adrese Horní Záhoří 12 byl prodán a dne 30.1.2024 předán novému vlastníku. Pokud to bude možné, veřejnost bude informována oznámeními na vratech této budovy. Jednáme o opětovném výkupu králičích kožek, případný termín a místo bude oznámeno na webových stránkách a vratech č.p. 12
·       Ve dnech 28. – 29.9.2024 se uskuteční chovatelská výstava v novém areálu Komunitního chovatelského centra Záhoří. V jakém rozsahu bude k tomuto datu dokončena je z velké části závislé na dotaci Jihočeského kraje, o kterou bylo dne 28.1.2024 požádáno
ZO ČSCH Záhoří oznamuje svým členům, že v sobotu 2. března se od 9:00 hod koná výroční členská schůze ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Záhoří na adrese Horní Záhoří 8. Každý by měl do dnešního dne obdržet pozvánku s programem, případně o sdělení programu schůze může požádat předsedu organizace. Účast členů organizace a přihlášených zájemců o členství na této schůzi je z důvodu projednání zásadních bodů nutná!!
Tyto naše webové stránky slouží především členům našeho spolku a široké chovatelské veřejnosti a příznivcům chovatelství z regionu. Členská základna je o dění ve spolku každoročně také informována prostřednictvím ročenky, která je vydávána pro vnitřní potřebu členů. Na webových stránkách budou ale i  aktuální termíny a informace, které nebylo možné zachytit v ročence či je nebylo možné předem stanovit či oznámit.
Záhoří, 02.02.2024
Za výbor ZO ČSCH Záhoří
Josef Jambura, předseda organizace
Výstava ZO ČSCH Záhoří 2013
Výstava ZO ČSCH Záhoří 2012
Výstava ZO ČSCH Záhoří 2009
Návrat na obsah